Μενου
Your Cart

Σχετικά με εμάς

Ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 33 με ΑΦΜ: 094397268, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και για την παραγγελία όλων των προϊόντων που εμπορεύεται.


Πριν κάνετε χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων που παρέχει η ιστοσελίδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Επίσης, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές.


Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου  ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”  Παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα περιήγησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων του δικτυακού τόπου για εμπορικούς λόγους ή για άλλη εκμετάλλευση.


Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στον δικτυακό τόπο gifts.uoa.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο gifts.uoa.gr και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”  ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα (site).


Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από τον δικτυακό τόπο gifts.uoa.gr είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” 


Τα σχόλια, οι κριτικές, οι απόψεις, οι ιδέες που παρέχονται από τους επισκέπτες ή/και τους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου gifts.uoa.gr περιέρχονται αυτομάτως στην ιδιοκτησία της εταιρείας: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”. 


Ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr δεν φέρει ευθύνη για ζημία που τυχόν υφίστανται οι επισκέπτες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, από λάθη, παραλείψεις, διακοπές, καθυστερήσεις κατά τη χρήση, από τη μετάδοση των πληροφοριών που περιέχει, από διακοπές σύνδεσης ή από άλλους λόγους. Επίσης, ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.


Ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr δεν εγγυάται το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών σελίδων στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω συνδέσμων (links).


Τα στοιχεία που μπορεί να σας ζητηθούν δεν χρησιμοποιούνται από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον εκτός της εταιρείας: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, ούτε για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη σελίδα.


Ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τον δικτυακό τόπο ή μέρος του, ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.


Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου gifts.uoa.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.