Πανεπιστημίου 30

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Λειτουργεί ως Εκθετήριο και Πωλητήριο)

Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3689696