Πανεπιστημίου 30

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Click to open a larger map

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3689696